YMCA Praha

Posilujeme mezilidské vztahy a toleranci,

podporujeme odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění.

Proměňujeme anonymitu velkoměsta a přispíváme k plnohodnotnému životu.

V tom všem vidíme praktické naplňování křesťanských hodnot.


Jednáme lokálně, myslíme národně i globálně.

YMCA Praha je členem YMCA v ČR a součástí celosvětového hnutí YMCA.

Naše volnočasové, vzdělávací, komunitní a sociální služby a programy směřují především na děti, mládež a rodiny. 

Všechny naše programy jsou nabídkou k trávení volného času i možností k zapojení a vlastní aktivitě účastníků.

Klademe důraz na společenství a začleňování

všech sociálních skupin, individualit i lidí s různými specifickými potřebami.