Letní tábory

Navazujeme na tradici nejlepších ymkařských táborů, které byly průkopníky dětských táborů v Československu v první polovině 20. století. 

Nabízíme letní prázdninové pobyty v přírodě plné dobrodružných her, rukodělných prací, sportů, vyprávění pohádek, zpívání a přátelství.

Věříme, že nově získaná přátelství, zkušenosti a zážitky obohatí děti na celý život. 

O děti se starají zkušení a nadšení vedoucí, kteří jsou nejlepší referencí pro ymkařské tábory. Jako děti a teenageři prošli našimi tábory, aby se následně ujali odpovědnosti a převzali štafetu v organizování táborů po svých předchůdcích. Vedoucí nemají jenom mnoholeté zkušenosti, ale i potřebná školení a osvědčení akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

YMCA Praha pořádá tradičně tři letní tábory: rodinný tábor na Vlčici (Česká Sibiř), letní dětský tábor na Kosím potoce u Černošína (Plzeňský kraj) a indiánský tábor kmene Šúva tamtéž. 

Kontakt:

Debora Kratochvílová – Koordinátorka volnočasových aktivit a dobrovolníků YMCA Praha

; 725 353 728

Sponzoři