Historie

YMCA je zkratkou z Young Men’s Christian Association, vznikla v roce 1844 v Anglii a je tedy nejstarší a se svými 58 miliony členy ve 119 zemích také největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Více si o YMCA můžete přečíst zde nebo v infografice Stručná historie.

Narození zakladatele George Williamse

Jedenáctého října 1821 se na odlehlé zemědělské usedlosti v jihozápadní Anglii, na okraji nekonečných slatin, narodil chlapec jménem George Williams. Rodina žila velmi tvrdým a jednoduchým životem. Neměli talíře, jedli…-> VÍCE

Jedenáctého října 1821 se na odlehlé zemědělské usedlosti v jihozápadní Anglii, na okraji nekonečných slatin, narodil chlapec jménem George Williams. Rodina žila velmi tvrdým a jednoduchým životem. Neměli talíře, jedli z prohlubin ve stole, které se po jídle vymyly horkou vodou. George byl nejmladší z osmi chlapců. Byl drobný a půvabný po své matce. Za dlouhých zimních večerů, kdy všichni seděli společně u velikého krbu, rozesmával své bratry svými šprýmy a legráckami. Jak by se asi smáli, kdyby jim někdo řekl, že se tento rtuťovitý človíček stane lordem a bude jako čestný občan města Londýna pohřben vedle největších mužů svého národa, hrdinů z bojů, politiků a básníků v katedrále svatého Pavla.

George Williams zakládá YMCA

George Williams přijel ve svých 20 letech do Londýna, kde získal místo v textilní firmě. Nemohl se smířit s tím, že řada jeho kolegů, kteří většinu týdne tvrdě pracovali, neuměli rozumně trávit svůj volný čas. Ten tráv…-> VÍCE

George Williams přijel ve svých 20 letech do Londýna, kde získal místo v textilní firmě. Nemohl se smířit s tím, že řada jeho kolegů, kteří většinu týdne tvrdě pracovali, neuměli rozumně trávit svůj volný čas. Ten trávili většinou v hostincích, při hazardních hrách a v nevěstincích. začal tedy kolem sebe formovat skupinu mladých mužů o aktivní trávení volného času, rozvíjení intelektu, setkání nad Biblí a společnou modlitbu. 6. června 1844 pak byla založeno hnutí, které brzy nato dostalo jméno YMCA.

Vznik YWCA – dívčí obdoby YMCA

Organizace YWCA (YOUNG Women´s Christian Association) vznikla v Londýně roce 1855. V patriarchální společnosti poloviny 19. století neměly ženy aktivní ani pasivní volební právo, vdané ženy byly omezovány i v majetkový…-> VÍCE

Organizace YWCA (YOUNG Women´s Christian Association) vznikla v Londýně roce 1855. V patriarchální společnosti poloviny 19. století neměly ženy aktivní ani pasivní volební právo, vdané ženy byly omezovány i v majetkových právech. YWCA svým nenásilným a přitom účinným bojem za práva žen představovala v době svého vzniku organizaci s revolučními názory.

V Československu byly YWCA stejně jako příbuzná organizace YMCA založeny v roce 1921 na základě iniciativy dcery prezidenta T. G. Masaryka Alice Masarykové. Tradiční bylo propojení této organizace se společensky nejvýše postavenými ženami veřejného života. První předsedkyní národní pobočky se stala vnučka spisovatelky Boženy Němcové Marie Záhořová, později pro YWCA pracovala např. žena druhého československého prezidenta Hana Benešová, právnička a politička Milada Horáková, čestnou předsedkyní byla zvolena i Olga Havlová.

1. světová konference YMCA v Paříži

1855 1. světová konference YMCA v Paříži Nová organizace s výrazným sociálním, duchovním a etickým programem prokázala v krátkém čase svoji prospěšnost a hlavně životaschopnost a překročila hranici země svého vzniku. B…-> VÍCE

1855 1. světová konference YMCA v Paříži

Nová organizace s výrazným sociálním, duchovním a etickým programem prokázala v krátkém čase svoji prospěšnost a hlavně životaschopnost a překročila hranici země svého vzniku. Během 10 let své existence se YMCA rozšířila z Londýna do mnoha míst Anglie, Irska, Skotska, Kanady, Austrálie, Jižní Afriky a USA.

V roce 1855 byla představiteli 9 států založena v Paříži Světová aliance YMCA, která formulovala program YMCA v dokumentu zvaném Pařížská báze, jehož platnost uznávají jednotlivá národní sdružení po celém světě:

„Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance.“

YMCA a sport

Na své IV. světové konferenci zakládá YMCA princip jednoty a rozvoje ducha, mysli a těla jedince a potvrzuje význam pěstování sportů pro tělesný a vůbec celistvý rozvoj člověka. V tehdejší době šlo o nový a jedinečný k…-> VÍCE

Na své IV. světové konferenci zakládá YMCA princip jednoty a rozvoje ducha, mysli a těla jedince a potvrzuje význam pěstování sportů pro tělesný a vůbec celistvý rozvoj člověka. V tehdejší době šlo o nový a jedinečný koncept.

Počátky YMCA v Československu

1919

V době 1. světové války vysílala YMCA pracovníky na bojiště a do zajateckých táborů, kde pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. Američtí a kanadští pracovníci YMCA přišli v roce 1919 spolu s českým…-> VÍCE

V době 1. světové války vysílala YMCA pracovníky na bojiště a do zajateckých táborů, kde pomáhali vojákům překonávat tělesné a duševní útrapy války. Američtí a kanadští pracovníci YMCA přišli v roce 1919 spolu s českými legiemi do Prahy, kde otevřeli pro demobilizované vojáky kantýnu přímo v kasárnách. Bývalým vojákům zprostředkovávali vzdělání, přípravu na povolání, sportovní aktivity i biblické poselství. Tato práce měla nebývalý ohlas u společnosti.

Prezident T. G. Masaryk vyslal tedy svoji dceru Alici do ústředí Světové aliance YMCA a požádal jejím prostřednictvím o podporu práce YMCA v Československu. Z USA a Kanady přišlo 62 sekretářů (vedoucích pracovníků), o čemž podepsali dohodu i ministři obrany ČSR a USA. Americká YMCA přispěla rozhodující měrou ke vzniku československé YMCA, a to jak organizačně a metodicky, tak i finančně. Ještě před samotným vznikem československé YMCA investovala americká YMCA 50 milionů korun.

Vznik YMCA v Československu

1921

Odkaz na video v detailu. …-> VÍCE

Přerušení činnosti YMCA v Protektorátu Čechy a Morava

1943

Obnovení činnosti YMCA v Československu

1945

Zákaz činnosti YMCA v Československu

1951

6. světová konference v Kampale

1973

Kampalské principy Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tv…-> VÍCE

Kampalské principy

 1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
 2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
 3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
 4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
 5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

14. světová konference v Německu a přijetí Challenge 21

1997

Challenge 21 Zvěstovat evangelium Ježíše Krista a usilovat o duchovní, duševní a tělesnou pohodu jednotlivců a celé společnosti. Podporovat všechny, hlavně mladé lidi a ženy, k přijetí vzrůstající zodpovědnosti a přij…-> VÍCE

Challenge 21

 1. Zvěstovat evangelium Ježíše Krista a usilovat o duchovní, duševní a tělesnou pohodu jednotlivců a celé společnosti.
 2. Podporovat všechny, hlavně mladé lidi a ženy, k přijetí vzrůstající zodpovědnosti a přijetí vedení na všech úrovních, pracovat pro spravedlivou společnost.
 3. Propagovat a obhajovat práva žen a dodržování práv dětí.
 4. Pěstovat dialog a partnerství mezi lidmi různých vyznání a ideologií, poznávání kulturních identit lidí a propagace kulturní obnovy.
 5. Zavázat se pracovat v solidaritě s chudými, vykořeněnými lidmi a utlačovanými rasovými, náboženskými a etnickými minoritami.
 6. Usilovat o to být prostředníky a smiřovateli v konfliktních situacích a pracovat pro smysluplné zapojení a pokrok lidí pro své vlastní sebeurčení.
 7. Chránit Boží stvoření proti všemu, co by ho ničilo a uchovávat a chránit zdroje Země pro příští generace.

Ustavující schůze YMCA Praha

1990

Vznik Ten Sing Praha

1992

Založení Ymkária a MC Domeček

1999

Založení mateřského centra Klubíčko

2000

Vznikl Ten Sing Tyjátr

2011

Ten Sing Tyjátr na svém prvním tensingovém festivalu. Společně s tensingem Černilov. Video zde. Tensing Tyjátr na závěrečném koncertu Praha v roce 2011. Video zde.

Velký letní lov kmene Šúva

2013

Založení klubu Sibiř

2014

Předání klubu Sibiř

2020

Nízkoprahový klub Sibiř se odpojil z rodiny YMCA Praha a přibyl v dobré rodině organizace Statek Vlčkovice blíže Voticím, kde klub působí. Přejeme mnoho nadšených dětí a teenagerů!

Vznik nízkoprahového klubu Decima

2021

Hurá! Narodil se nový nízkopraháč, jmenuje se Decima a je na Praze 10 u Botiče. Nechť se mu daří!

Stěhování Ymkária

2021

Na sklonku loňského roku se pražská Ymka na Jižním Městě stěhovala i rozšiřovala. Nízkoprahový klub Ymkárium byl nucen pustit svůj letitý flek policejním kancelářím a posunout se o pár set metrů dál do Tererovy ulice, …-> VÍCE

Na sklonku loňského roku se pražská Ymka na Jižním Městě stěhovala i rozšiřovala.

Nízkoprahový klub Ymkárium byl nucen pustit svůj letitý flek policejním kancelářím a posunout se o pár set metrů dál do Tererovy ulice, do přízemí panelového domu. Prostor se nám líbí, tak si přejme, abychom zde zahnízdili na delší dobu.

V novém prostoru v Tererově ulici se usídlila i naše nově založená registrovaná Sociálně aktivizační služba pod názvem YMCA – Služba pro rodinu. Dvě nové kolegyně se nyní starají o rodiny v nesnázích. Zvláště poslední roky byly pro mnoho rodin náročné, tak přejme nové službě, aby byla těm potřebným nablízku a ku pomoci.

Stěhování Ten Sing Praha

2021

Ten Sing Praha už nenajdete ve sklepě „u františkánů“ v klubu Panny Marie Sněžné na Praze 1, ale nově „u husitů“ na Praze 10 v podkrovním prostoru tamního kostela Církve husitské.