Víra a světlo

Pražská organizace Víra a Světlo je jedním z programů YMCA Praha, současně je součástí mezinárodního hnutí Faith and Light. Víra a světlo je společenství rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením a jejich přátel (tedy rodičů, osob se speciálními potřebami, sourozenců a mladých přátel – asistentů).

Cílem V&S je zejména větší provázanost rodin s podobnou životní situací, jejich sdílení a spolu-bytí zaměřené na společné prožívání a vzájemnou pomoc a podporu v těžkých obdobích. Další rovinou jsou vztahy s přáteli, většinou mladými lidmi, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii rozvoji a kultivaci vztahů i sebe samých uprostřed takto zaměřeného společenství, jde tedy zároveň o integraci těchto lidí do společnosti.

Společenství je otevřeno každému bez rozdílu věku, pohlaví, zaměření nebo vyznání. Vítán je každý, kdo k nám míří s otevřeným srdcem (a trochou odvahy).
Společenství se schází pravidelně 1x měsíčně od 14.00 na evangelické faře ve Střešovicích. Kromě pravidelných setkání pořádáme 2x do roka víkendové akce a v létě týdenní ozdravný pobyt, zaměřený na budování společenství a letní rekreaci. Dále pořádáme několikrát do roka společný výlet nebo také besedy s mladými lidmi, které jsou zaměřeny na získání nových členů a osvětu v oblasti života s postiženými členy rodiny. Těmito akcemi má společenství šanci dát se poznat i okolnímu světu. V tom totiž spočívá jedna z rovin naší činnosti – prolnutí světa „normálního“ a „nenormálního“ – rovnocenné spolužití osob s postižením a bez něj, které se nám zdá pro život naprosto klíčové.

Místo setkávání: fara ČCE v Praze – Střešovicích 
Kontakty: Irena Kovaříková – koordinátorka, tel: 721 247 858, e-mail: