Nízkoprahové kluby

Poslání našich služeb 

Nízkoprahová sekce YMCA Praha poskytuje služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Pomáháme kolektivům dětí a mladých lidí vytvářet příznivé skupinové prostředí.  

Jsme sekcí sociálních služeb YMCA Praha. Provozujeme tři nízkoprahové kluby a jednu Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Naše služby poskytujeme v Praze 7, 10 a 11. Naše činnosti prostupují celým rokem a rozšiřujeme je o návazné aktivity jako, jsou resocializační pobyty pro děti ze znevýhodněného prostředí, akční týdny na vybraná preventivní témata a komunitní akce pro širší veřejnost.   

Naše práce spočívá v tom, že pomáháme dětem, mladým lidem a rodinám, aby: 

  • Trávili volný čas zdravě a smysluplně: Podporujeme aktivity a zážitky, které jsou pro ně prospěšné a bezpečné. 
  • Zvládali školu nebo zaměstnání: Poskytujeme podporu při vzdělávání nebo hledání práce, abychom jim usnadnili cestu k úspěchu. 
  • Byli samostatní a zapojení do společnosti: Pomáháme rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život a aktivní účast ve společnosti. 
  • Znali svá práva a povinnosti: Vzděláváme je o jejich právech a povinnostech, aby byli informovanější a schopni se bránit. 
  • Uměli se bezpečně a informovaně rozhodnout: Poskytujeme nástroje pro bezpečné rozhodování a chování, abychom minimalizovali rizika pro ně samotné i pro okolí. 
  • Řešili své obtížných životních situací: Podporujeme je při řešení problémů a obtíží, které mohou vzniknout v jejich životech. 

Podpořili nás:

MPSV, MŠMT, MČ Praha 7, MČ Praha 10, MČ Praha 11, Potravinová banka, Pepino