Inovativní postupy v kontaktní práci

V každé z lokalit, kde působíme, zohledňujeme specifika tamní komunity, a především potřeby a chování cílové skupiny. V souladu s tím jsme v posledních letech provozu uvedli do praxe další postupy, jak vcházet do pravidelného kontaktu s dětmi a mládeží v jejich přirozeném prostředí. Zejména jde o tyto:

Dopolední kluby – pomoc s distanční výukou

Nejnověji od podzimu 2020 nabízejí nízkoprahové kluby nepřetržitou pomoc a podporu v oblasti vzdělávání pro školáky ze základních škol v lokalitách Prahy 7 a Prahy 11. Každé dopoledne od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin se kluby otevírají ryze pro školáky v distanční výuce.

Nabízíme klidný pracovní prostor, technické zázemí (PC, a stabilní internetové připojení), pomoc a podporu sociálního pracovníka, pomoc s učivem a domácími úkoly.

Video ČT zde.

Streetwork v knihovnách

Od roku 2020 se věnujeme práci s dětmi a mládeží i v online koutcích pod knihovnami na Praze 11. Děti se snažíme vést ke smysluplnému trávení volného času, připravujeme pro ně alternativu v podobě atraktivních aktivit (kvízů, her, sportování), mimo jiné nabízíme také prostor pro radu a pomoc s obtížnými životními situacemi. V knihovnách máme z tohoto důvodu vyčleněný prostor, kde můžeme bezpečně a nerušeně pracovat.

Streetwork na školách

V roce 2019 jsme započali úzkou spolupráci s vybranými školami v lokalitách Prahy 7 a Prahy 11, napomáháme podpořit zdravé klima ve školních kolektivech, předcházet rizikovému chování dětí a jejich selhání ve vzdělávacím procesu. Děti a mládež aktivně oslovujeme na hodinách, o přestávkách anebo před branami škol. Nabízíme jim pomoc s učením, se vztahy a jinými trably ve škole.

Streetwork v Obchodních centrech

Již od roku 2018 se cíleně věnujeme kontaktní práci v obchodním centru na Praze 11. Jde o největší nákupní centrum v ČR a tedy skutečně velký magnet pro děti a mládež, spadající do naší cílové skupiny. Děti a mládež aktivně vyhledáváme, oslovujeme je a nabízíme jim naše služby (pomoc a radu, aktivní a smysluplný volný čas) třeba i „mimo obchoďák“.

Jugger – „výchova hrou“

Moderní skupinový sport, hra s řízenými prvky násilí. V klubu Ymkárium nabízíme pravidelné tréninky Juggeru. Ve hře akcentujeme, férové chování a naprostý respekt k domluveným pravidlům. Mimo jiné děti hra pobaví a saturuje jejich přirozenou soutěživost.

Letní škola

Projekt pod taktovkou Hodnotového vzdělávání Cyrille Mooney (dále HVCM) nám pomohl ještě více provázat spolupráci s vybranými základními školami v lokalitě Praha 7 a Praha 11.

Jde o intenzivní 5denní program, který cílí na nejpotřebnější děti ze základních škol. Na jeho přípravě a realizaci se spolupodílejí učitelé, sociální pracovníci a lektoři. Program letní školy tak v sobě spojuje to nejlepší ze zapojených institucí a společnými silami tvoří opravdu intenzivní a pestrý program, kde si děti zpevňují své znalosti a rozvíjí své dovednosti a zažívají letní dobrodružství (individuální/skupinové doučování, pohybové a výtvarné aktivity, výlety apod.).

V tomto projektu se mimo jiné daří vytvářet pevné vazby s konkrétními školami. Vztahy, které jsou důvěrné, přátelské a profesionální a můžeme se o ně opřít při pomoci dětem.

Adresa a kontakt

Jakub Kulhánek – koordinátor sociálních služeb

tel: 732 179 042
e-mail: