YMCA Kralupy nad Vltavou

YMCA v Kralupech nad Vltavou je společenstvím lidí, kteří se rozhodli ve svém městě dělat něco pro sebe, lidi okolo sebe i přírodu. Místní ymkaři, především rodina Vrzáčkových, pořádají následující aktivity:

Dramaťák

Pravidelný dramatický kroužek pro děti mladšího školního věku. Vedou jej dva pedagogové, jimž je hraní (si) vlastní. Každou středu po škole se na 12 dětí schází a společně si jen tak dramatizují. Někdy vznikne představení pro veřejnost a někdy vzniknou originální rukodělné masky.

Taneční dílny

Jednou v měsíci o sobotu se koná taneční dílna vždy s jiným lektorem či lektorkou. Je možné se dílen účastnit pravidelně po celý rok i jednorázově dle vašich časových možností.

Jednorázové akce

V průběhu roku se lze zúčastnit i jednorázových akcí, které se zadaří uspořádat. V minulosti proběhly například akce jako lampiónový průvod, tzv. Cesta světel na začátku adventu, Cesta kříže na Velký pátek, výlety pro rodiny, společná setkání se sportovními a hudebními aktivitami. V minulých letech proběhl také příměstský tábor, na který ovšem v tuto chvíli aktuální kralupští nemají kapacitu.

Jak se zapojit?

Informace k přihlášení dětí do dramaťáku & pozvánky na taneční dílny popřípadě jiné  akce v Kralupech nad Vltavou můžete získat na Facebooku, či na níže uvedených kontaktech.
 

Jste-li z Kralup či okolí a lákalo by vás zapojit se do dění v YMCA Kralupy n. Vlt. aktivněji, máte v hlavně nerealizovaný nápad a máte volný čas, který byste chtěli věnovat kralupské komunitě, ozvěte se koordinátorce dobrovolníků Marianě (viz níže).

Kontakt

Blanka Vrzáčková
E-mail:
Facebook: www.facebook.com/ymcakralupy

Debora Kratochvílová
Koordinátorka volnočasových aktivit a dobrovolníků YMCA Praha
E-mail: , tel: 725 353 728