Přejít k hlavnímu obsahu

Členství

Nechceš jenom čekat, kdo ti co naservíruje?
Chceš být sám aktivní, převzít odpovědnost za svoji komunitu a pozitivně ovlivňovat její budoucnost?

YMCA Praha je prostorem pro tebe!
Staň se členem YMCA Praha a využij tento prostor pro realizaci sebe sama a svých nápadů.

V případě zájmu je možné kontaktovat a poptat se nejbližšího ymkaře (člena Ymky, dobrovolníka, či zaměstnance YMCA Praha) nebo se obraťte se svými dotazy na ředitele Petra Brunu, sekretariat@praha.ymca.cz, 773 826 941. 

 

Více informací o členství

Členem YMCA Praha se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasové a státní příslušnosti, či sexuální orientace.

V rámci sdružení YMCA Praha existuje dvojí typ individuálního členství:
 

Členství běžné
Běžným členem YMCA Praha se může stát kdokoli, kdo se chce účastnit činnosti YMCA a podílet se na jejích aktivitách a kdo
zároveň respektuje poslání YMCA a vítá její křesťanský profil, i když třeba sám není křesťan. 

Toto členství je předstupněm členství činného (viz níže) a můžete jej často přijmout v rámci přihlášek na některé celoroční programy (např. Ten Sing, Triangl, dramaťák v Kralupech) i jednorázové akce (např. letní tábory).

Členem ale můžete být i jen tak, přestože se žádného programu neúčastníte. Podpoříte tak Ymku nejen ročním poplatkem člena, ale hlavně zvětšením členské základny, což je pro spolek ještě důležitější a cennější.

Členský roční poplatek činí 250 Kč pro jednu osobu, nebo rovnou za celou rodinu 300 Kč. Zlevněný poplatek pro děti, studenty, důchodce a ZTP činí 120 Kč.
 

Členství činné
Činným členem se může stát ten běžný člen, kterému je alespoň 16 let, přijal za své poslání YMCA a účastní se její práce nejméně po dobu tří měsíců.

Činní členové nesou odpovědnost za směřování YMCA Praha a hledání cest, jak jej přenášet do praktického života. Vedou YMCA Praha v jejím úsilí o získání mladých lidí pro pochopení a ctění křesťanských hodnot. 

Činní členové mají - na rozdíl od běžných členů - právo volit vedení YMCA Praha a být do něj sami voleni.

Činným členem se člověk stává tím, že složí slib činného člena, který zní

"Znám cíl a poslání YMCA, Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy."

Pro ty, kteří se právě stali činnými členy anebo se na to chystají, existuje kurz činného člena organizovaný ústředím YMCA v ČR.

Členský příspěvek vám rádi odpustíme, pokud jste naším dobrovolníkem, to pak stačí tuto možnost zaškrtnout v dobrovolnické smlouvě.

 

Co vám členství přináší a co přináší Ymce?

Členství je především vnitřní záležitostí každého z vás. Větší praktický dopad než jakým je placení členského poplatku na první pohled nemá. Členství je ale pro fungování YMCA stěžejní. Velikost členské základny určuje budoucí úspěch osvěty naší organizace. Čím víc nás bude, tím větší dosah bude naše poslání mít. Tím, že se stanete členem, nás podpoříte tou nejlepší formou.

A co vy? Členství znamená především možnost více aktivně se zapojit do fungování a chodu YMCA. Běžné členství je předstupněm členství činného, které vám umožní zasahovat do úplného jádra dění. Činní členové volí vedení a mohou být sami voleni. A co víc? Členství vám zaručí to, že někam patříte. Být členem YMCA znamená nejen být ve skupině globálně a otevřeně uvažujících lidí v naší země, ale také tvořit obrovskou síť ymkařů po celém světě. Těch je nyní na 64 000 000! Získáte mnoho kontaktů a tím myslíme jak ty praktické, co se "mohou hodit", tak přátelské a to klidně i na celý život.

nahoru

panáček ukazující nahoru