Přejít k hlavnímu obsahu

Klub Dixie

Nízkoprahový klub Dixie poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou. 

 

Cílová skupina Dixie 

Děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let z Prahy 7, kteří:  

Potřebují pomoc s něčím, co nezvládají: Některým se nedaří úplně vše, co chtějí, a potřebují trochu podpory. 

Jsou rizikovější pro nežádoucí věci: Někteří žijí ve složitějším prostředí, kde je více možností, že se setkají s věcmi jako nestabilní rodinné zázemí nebo zvýšená konzumace návykových látek. 

Jsou v obtížné životní situaci: Někteří mohou zažívat těžkosti, jako je šikana nebo násilné vztahy, což může ovlivnit jejich psychické zdraví. 

Mají konflikty se svým okolím a normami: Někteří se dostávají do sporů se svým okolím nebo nesplňují některé společenské normy, třeba kvůli porušování pravidel. 

Chtějí mít smysluplný volný čas a rozvíjet se: Chtějí trávit volný čas tak, aby to pro ně mělo smysl a pomáhalo jim to v osobním růstu. 

 

Cíle poskytovaných služeb 

Poskytujeme služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou. 

 

Principy služeb 

Uvádíme zásady a principy poskytovaných služeb, s nimi všechny zájemce seznamujeme. 

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky. 

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele. 

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme. 

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali. 

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen. 

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje. 

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby. 

 

Provozní doba 

 

Klub 

Terén 

Pondělí 

13:00 – 17:00 

14:00 – 19:00 

Úterý 

13:00 – 17:00 

14:00 – 19:00 

Středa 

13:00 – 17:00 

14:00 – 19:00 

Čtvrtek 

13:00 – 17:00 

--- 

Pátek 

--- 

--- 

 

Pracovní tým 

Kateřina Kastnerová, DiS. - vedoucí klubu, sociální pracovnice 

kastnerova@praha.ymca.cz, 737 872 116 

Mgr. et Mgr. Lenka Polášková – sociální pracovnice klubu 

polaskova@praha.ymca.cz  

Marek Pilař – pracovník klubu 

pilar@praha.ymca.cz  

Nataliia Syvachenko – interkulturní asistentka 

syvachenko@praha.ymca.cz  

 

Adresa a kontakt 

Ortenovo náměstí 1275/34, 170 00 Praha 7 

tel: 737 872 116 

e-mail: dixie@praha.ymca.cz 

Fb: Dixie Ymka Praha 

Ig: klub_dixie 

 

dixie

nahoru

panáček ukazující nahoru