Přejít k hlavnímu obsahu

Klub Decima

NZDM Decima poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 19 let z Prahy 10. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. 

 

Cílová skupina Decimy 

Děti a mladí lidé ve věku od 6 do 19 let z Prahy 10, kteří:  

Potřebují pomoc s něčím, co nezvládají: Některým se nedaří úplně vše, co chtějí, a potřebují trochu podpory. 

Jsou rizikovější pro nežádoucí věci: Někteří žijí ve složitějším prostředí, kde je více možností, že se setkají s věcmi jako nestabilní rodinné zázemí nebo zvýšená konzumace návykových látek. 

Jsou v obtížné životní situaci: Někteří mohou zažívat těžkosti, jako je šikana nebo násilné vztahy, což může ovlivnit jejich psychické zdraví. 

Mají konflikty se svým okolím a normami: Někteří se dostávají do sporů se svým okolím nebo nesplňují některé společenské normy, třeba kvůli porušování pravidel. 

Chtějí mít smysluplný volný čas a rozvíjet se: Chtějí trávit volný čas tak, aby to pro ně mělo smysl a pomáhalo jim to v osobním růstu. 

 

Cíle služby 

Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou. 

 

Principy služeb 

Uvádíme zásady a principy poskytovaných služeb, s nimi všechny zájemce seznamujeme. 

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky. 

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele. 

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme. 

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali. 

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen. 

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje. 

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby. 

 

Provozní doba 

 

Klub 

Terén 

Pondělí 

13:00 – 17:30 

14:00 – 18:30 

Úterý 

13:00 – 17:30 

14:00 – 18:30 

Středa 

13:00 – 17:30 

14:00 – 18:30 

Čtvrtek 

15:00 – 18:30 

--- 

Pátek 

--- 

--- 

 

Pracovní tým 

Bc. Anna Švarcová, DiS. - vedoucí klubu, sociální pracovnice 

svarcova@praha.ymca.cz, 775 317 814 

Marika Smerekovská - pracovnice klubu 

smerekovska@praha.ymca.cz 

Tomáš Duben – pracovník klubu 

duben@praha.ymca.cz  

Tetiana Sheptun – interkulturní asistentka 

sheptun@praha.ymca.cz  

 

Adresa a kontakt 

U Seřadiště 1578/1, 100 00 Praha 10 

tel: 775 317 814 

e-mail: decima@praha.ymca.cz 

Fb: Decima Ymka Praha 

Ig: klub_decima 

nahoru

panáček ukazující nahoru