Šúva

Křesťanský indiánský tábor kmene Šúva

Indiánský tábor kmene Šúva se zaměřuje na nenásilné posilování křesťanských hodnot a posilování demokratického občanského ducha s důrazem na pozitivní vztah k přírodě. Během celého tábora je kladen velký důraz na vytváření přátelského, rodinného a důvěrného prostředí, ve kterým se každý účastník či účastnice může cítit bezpečně.

Programu se účastní všechny děti společně od nejmladších (5 let) po nejstarší (17 let). Během dopoledního programu probíhá práce důležitá k chodu tábora, které se účastní každý. Po práci následuje fáze workshopů, během které se účastníci i vedoucí po menších skupinách od sebe navzájem učí novým dovednostem různého charakteru. Odpoledne probíhají dvě hry. Den po dni se střídá sportovní a pohybové zaměření s hrami zaměřenými na rozvoj myšlení či schopnosti řešit problémy spolu s kolektivem dalších lidí.

Letní tábory

Adresa a kontakt

web: http://suvaindiani.blogspot.cz/

facebook: https://www.facebook.com/kmensuva